Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Status
titleVERSIE: 07-04-2021
Status
colourGreen
titleSTATUS: VASTGESTELD

Expand
titleChangelog
 • 07-04-2021

  • Kleine tekstuele aanpassing doorgevoerd

 • 15-10-2020 (versie 1.1)

  • Stroomdiagram verwijderd. Voor toelichting op de processen wordt nu verwezen naar de Use Case Verzamelen van het MedMij Afsprakenstelsel.

 • 1-7-2020 (versie 1.0)

  • Eerste versie gepubliceerd

Info

Toelichting
Dit proces beschrijft het verzamelen van geboortezorggegevens door een cliënt via een PGO. Dit proces is niet specifiek voor de geboortezorg en komt exact overeen met de Use-Case Verzamelen zoals beschreven in het MedMij Afsprakenstelsel. Voor meer informatie wordt daarom naar het MedMij Afsprakenstelsel verwezen.

Om inzicht te geven in de wijze waarop de Use case Verzamelen uit het MedMij Afsprakenstelsel zich verhoudt tot de architectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is in het hoofdstuk Applicatie een beschrijving van de Procesimplementatie Verzamelen opgenomen.

  

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.