Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleVERSIE: 31-08-2021

Expand
titleChangelog
  • 31-08-2021

    • Eerste publicatie artikel

Info

Toelichting

Vind hier de meest gestelde vragen over de subsidieregeling VIPP Babyconnect.
Staat jouw vraag niet in de Q&A of valt je vraag niet onder een specifieke categorie, stel je vraag dan via info@carecodex.org.

Kunnen regio’s die niet aangesloten zijn bij Babyconnect gegevens met elkaar uitwisselen?

Tip

Bekijk de volgende video waarin wij antwoord geven op deze vraag: https://www.youtube.com/watch?v=UfeOEA5UaQQ

VIPP Babyconnect is een subsidieregeling om de geboortezorg te ondersteunen met de invoering van digitale gegevensuitwisseling. Regio’s kunnen er voor kiezen om zónder deze subsidie digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen. Het grootste gedeelte van de Nederlandse geboortezorg gaat wél gebruik maken van de regeling.
Digitale gegevensuitwisseling in de zorg wordt op termijn verplicht. 
Bij de implementatie via de VIPP Babyconnect regeling worden landelijke standaarden gebruikt. De regio’s die nu nog niet mee gaan doen, moeten ook via deze standaarden gegevens uit gaan wisselen. Dit houdt in dat er met alle geboortezorgregio’s gegevens uitgewisseld kunnen worden. 


We zijn in afwachting van de toekenning van de subsidie, mogen we al starten?

Tip

Zodra je de subsidieaanvraag hebt ingediend, kun je beginnen met de uitvoering van het project. Het is belangrijk om te weten dat de ingezette uren te declareren zijn. Maar alleen als het ministerie van VWS de subsidie toekent. 

Mocht je dit een te groot risico vinden, dan kun je wachten totdat je groen licht krijgt.  


Wat zijn de nadelen of onzekerheden van Babyconnect?

Tip

VIPP Babyconnect is een tijdelijk programma. In juli 2023 eindigt dit programma voor de regionale implementatie. In de projectperiode moet gewerkt worden aan een duurzame oplossing, want digitale gegevensuitwisseling is blijvend. Het VIPP programma is een stimuleringsregeling.
Een onzekerheid in het programma kan zijn of de resultaatverplichting, het behalen van de outcomedoelen, gaat lukken. Hier liggen landelijke afhankelijkheden aan ten grondslag waar de regio niet op afgerekend kan worden.     

 


Wat zijn de bij de subsidie horende verplichtingen? En wat zijn de resultaatverplichtingen?

Tip

Als je als zorgorganisatie met VIPP Babyconnect aan de slag gaat, spreek je resultaatverplichtingen af. Je wilt samen een doel bereiken. Deze resultaatverplichtingen gaan over het toepassen van de landelijke outcomedoelen en zorgen voor digitale gegevensuitwisseling binnen het framework van VIPP Babyconnect. Er geldt een inspanningsverplichting om die resultaten in te bedden in de regio. 
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de outcomedoelen voor de regio niet gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld door afhankelijkheden van andere projecten en partijen. Dit is een escalatiemogelijkheid naar het Ministerie van VWS. Als er omstandigheden zijn waardoor de doelen niet behaald worden, zoekt het regionaal partnerschap met het ministerie van VWS naar een oplossing. Dan kan er bijvoorbeeld worden afgezien van de resultaatverplichting en ook van terugbetaling. 
De subsidieverstrekker gaat er hierbij wel vanuit dat het programmabureau VIPP Babyconnect op de hoogte is gesteld, zodat er meteen gekeken kan worden of de desbetreffende vraagstukken ook in andere regio’s spelen. Het programmabureau helpt ook naar het zoeken van oplossingen.


Hoe zit het met terugbetaling? Hoe zit het als iemand zich terugtrekt? 

Tip

Als je je als organisatie besluit terug te trekken, bepaal je met het partnerschap wat dit betekent en of er ‘uitstapkosten’ zijn. De organisatiekosten kunnen bijvoorbeeld terug betaald moeten worden. De penvoerder moet melding maken wanneer het partnerschap verandert, dus als er organisaties bij komen, of als een organisatie zich terug trekt.Het denken gaat altijd door 

Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. Daarom is ook deze Q&A tot stand gekomen met de kennis en inzichten van cliënten, professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Zie je mogelijkheden voor verbetering? Laat het ons weten via info@carecodex.org.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.