Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleVERSIE: 31-08-2021

Expand
titleChangelog
  • 31-08-2021

    • Eerste publicatie artikel

Info

Toelichting

Vind hier de meest gestelde vragen over de techniek boven de motorkap.
Staat jouw vraag niet in de Q&A of valt je vraag niet onder een specifieke categorie, stel je vraag dan via info@carecodex.org.

Kan ik als zorgverlener in mijn eigen systeem blijven werken?

Tip

Ja, je kunt gewoon in je eigen systeem blijven werken. Daarin kun je de juiste gegevens op het juiste moment opvragen en inzien, mits je daarvoor toestemming hebt van de cliënt. Je voert je bevindingen in je eigen systeem in, net zoals dat nu gebeurt.

Om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren, moeten er aanpassingen worden gedaan in de zorginformatiesystemen (in het XIS). Je merkt daar als zorgverlener niet veel van. De veranderingen zitten vooral onder de motorkap, in de manier waarop de informatie ontsloten en ter beschikking wordt gesteld aan de systemen van andere zorgverleners.

Voor de zorgverlener is wel een extra knop (voor een viewer) zichtbaar. Vanuit dit scherm kunnen gegevens opgevraagd worden.

Om duidelijk te maken hoe digitale gegevensuitwisseling onder de motorkap werkt hebben we een animatie gemaakt https://www.youtube.com/watch?v=L_sjCGzav8A


Zijn de gegevens naast in te zien ook over te nemen in eigen dossier?

Tip

Bekijk de volgende video waarin wij antwoord geven op deze vraag: https://youtu.be/2qsqCyRKz5s.

Op dit moment concentreert VIPP Babyconnect zich in de ontwikkeling en implementatie op viewen, het inzien van gegevens van anderen. Viewen doe je in jouw eigen systeem. Het werkt als volgt: wanneer je gegevens van een cliënt wilt inzien, die niet in je eigen dossier staan, ga je naar het desbetreffende patiëntendossier. Je kunt daarin dan, zonder opnieuw te hoeven inloggen, een extra scherm openen. Hierop verschijnen de opgevraagde gegevens. Deze kun je niet opslaan. Wanneer je het scherm wegklikt, zijn de gegevens ook weg. Je kunt deze gegevens op dezelfde manier volgende keer gewoon weer bekijken.
In de toekomst verwachten we dat importeren ook tot de mogelijkheid gaat behoren. Informatie wordt dan ingelezen en opgeslagen in het patiëntendossier.


Helpt VIPP Babyconnect de geboortezorg met een landelijke ICT-oplossing of aanpak?

Tip

Iedere regio kiest voor de implementatie van digitale gegevensuitwisseling zelf voor de beste oplossing.
Het programmabureau van VIPP Babyconnect ontwikkelt in samenwerking met vele partijen voorbeelden of scenario’s. De oplossing of aanpak die een regio kiest, moet voldoen aan de eisen en voorwaarden in het framework.
Wanneer een regionaal partnerschap gebruik maakt van een subsidie om digitale gegevensuitwisseling te realiseren, moet het partnerschap zich aan de subsidievoorwaarden houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de oplossing of aanpak aan moet sluiten op de bestaande informatiestandaarden en outcomedoelen.
Hierdoor kunnen gegevens ook tussen de verschillende regio’s én buiten de geboortezorg worden uitgewisseld.


Worden er landelijke afspraken gemaakt met de ICT-aanbieders? 

Tip

Het programmabureau voert het leveranciersmanagement uit voor VIPP Babyconnect en heeft landelijk overleg met diverse ICT-leveranciers. Het programmabureau VIPP Babyconnect sluit géén contracten met leveranciers af, dat gaan de regio’s zelf doen tijdens de implementatiefase. Het landelijk programmabureau maakt wel afspraken over bijvoorbeeld te gebruiken standaarden. Deze worden vervolgens verwerkt in het afsprakenstelsel interoperabiliteit geboortezorg. In de innovatie- en beheercyclus gegevensuitwisseling geboortezorg wordt vastgelegd door welke partijen deze afspraken structureel worden beheerd en geborgd. 


Hoe zit het met organisaties die nog niet digitaal werken?

Tip

Digitaal werken moet eerst geregeld worden voordat je gegevens digitaal kunt gaan uitwisselen. Je kunt wel meedoen met de subsidieaanvraag als je beide stappen uiterlijk juni 2023 geregeld wilt hebben.

Bo Geboortezorg en de NBvK kunnen voor de kraamzorg adviseren m.b.t. de stap naar digitaal werken. Bij de keuze voor een zorginformatiesysteem is het advies om rekening te houden of dat systeem ook al gegevens kan uitwisselen volgens het afsprakenstelsel interoperabiliteit geboortezorg.

Wat is een viewer en hoe werkt deze?

Tip

Bekijk de volgende video waarin wij antwoord geven op deze vraag: https://www.youtube.com/watch?v=pyLAm0HgfLA&t=2s

Via een viewer kun je de gegevens van een cliënt inzien die andere zorgverleners hebben opgeslagen in hun zorgverlenerssystemen. Het viewen doe je in je eigen systeem. Het werkt als volgt: wanneer je gegevens van een cliënt wil inzien die niet in je eigen dossier staan, ga je naar het desbetreffende patiëntendossier. Je kunt daarin dan, zonder opnieuw te hoeven inloggen, een extra scherm openen. Hierop verschijnen de opgevraagde gegevens. Deze kun je niet opslaan. Wanneer je het scherm wegklikt, zijn de gegevens ook weg.
De gegevens blijven wel altijd beschikbaar (mits de cliënt hier toestemming voor heeft gegeven). Je kunt de gegevens een volgende keer gewoon weer bekijken als je ze via het scherm opvraagt.  


Wat is een XIS?

Tip

De afkorting XIS staat voor zorginformatiesysteem van een zorgaanbieder. Informatie-architecten, leveranciers etc. gebruiken deze term om het systeem aan te duiden waarin zorgverleners de medische gegevens over een cliënt vastleggen. Het merendeel van de zorgverleners gebruikt nu al een dergelijke applicatie ter ondersteuning voor hun dagelijkse werk.

Iedere branche heeft haar eigen applicaties en hanteert haar eigen afkorting, zoals een verloskundig informatiesysteem (VIS) of ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). XIS is de generieke afkorting.


Is het ook mogelijk om eigen werknotities te maken in het dossier of worden altijd alle gegevens gedeeld met de cliënt?

Tip

Via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) krijgt de cliënt toegang tot een aantal gestandaardiseerde gegevens. Afhankelijk van het gebruikte systeem kunnen er velden zijn die niet in de PGO zichtbaar zullen worden. Hoe werknotities worden geregistreerd is leverancier afhankelijk.

De cliënt heeft nu al recht op elektronische inzage van het dossier en op een digitale export hiervan. Persoonlijke werknotities van de zorgverlener mogen hier buiten blijven. Zodra notities gedeeld worden met andere zorgverleners, maakt het wél onderdeel uit van het dossier, en heeft de cliënt recht op elektronische inzage.


Wanneer weet ik dat een andere zorgverlener of cliënt iets aan het dossier heeft toegevoegd? Hoe weet ik dat ik de meest actuele gegevens heb?

Tip

Voorafgaand aan een consult kun je je door middel van de viewer inlezen. De gegevens die je op dat moment opvraagt, zijn de meest actuele gegevens. Dit betekent dat je als zorgverlener ook de gegevens inziet die collega’s hebben geregistreerd. Zo weet je altijd hoe de gezondheidssituatie van je cliënt er op dat moment voor staat. Wanneer je historische gegevens wil inzien, kan dat ook. Dan zoek je op datum (en tijd).


Wat houden use cases precies in?

Tip

Een use case is een specifieke beschrijving van een praktijksituatie in de geboortezorg waarbij voor een concrete situatie wordt beschreven welke informatie een zorgverlener wil zien. Dit wordt beschreven aan de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer vastgelegd en wanneer opgeroepen). Use cases slaan een brug tussen de zorgwereld en de IT wereld. Zie meer in factsheet usecases bij VIPP Babyconnect.

De use cases waar VIPP Babyconnect naar verwijst, zijn tot stand gekomen in samenwerking met zorgverleners. Er is aan zorgverleners gevraagd op welke momenten in het zorgproces behoefte is aan het raadplegen van geboortezorggegevens. Op basis van deze input zijn een aantal use cases met bijbehorende scenario’s uitgewerkt. Deze vind je in het afsprakenstelsel interoperabiliteit geboortezorg.


Het denken gaat altijd door 

Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. Daarom is ook deze Q&A tot stand gekomen met de kennis en inzichten van cliënten, professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Zie je mogelijkheden voor verbetering? Laat het ons weten via info@carecodex.org.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.