Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Status
titleversie: 31-08-2021

Expand
titleChangelog
 • 31-08-2021

  • Eerste publicatie artikel

Info

Toelichting

Vind hier de meest gestelde vragen over het VIPP programma in het algemeen.
Staat jouw vraag niet in de Q&A of valt je vraag niet onder een specifieke categorie, stel je vraag dan via info@carecodex.org.

Wat is VIPP Babyconnect?

Tip

VIPP Babyconnect is de subsidieregeling om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te organiseren. VIPP staat voor Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg (JGZ), kinderarts of huisarts.

VIPP Babyconnect ondersteunt de geboortezorg bij de realisatie van toekomstbestendige veilige digitale gegevensuitwisseling. Het VIPP-programma is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door stichting CareCodex.

Het programmabureau van Babyconnect heeft hierbij een landelijke rol en ondersteunt regio’s bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Meer hierover lees je bij landelijk en regionaal>>>


Welke partijen zijn betrokken bij VIPP Babyconnect?

Tip

Bij het landelijke VIPP-programma zijn alle belanghebbenden in de geboortezorg betrokken:  cliënten, zorgverleners, (geboorte)zorgorganisaties en data-analisten & onderzoekers. Om deze betrokkenheid te organiseren zijn er eindgebruikersgroepen ingericht. (https://babyconnect.org/gebruikers/)

De betrokken landelijke partijen zijn (in willekeurige volgorde): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Medmij, Registratie aan de Bron, College Perinatale Zorg (CPZ), Perined, Nictiz, Federatie van VSV’s, Stichting CareCodex, RSO Nederland, VZVZ, Twiin, Medmij, GGD GHOR Nederland, NVOG, Bo geboortezorg, Actiz, NVZ, NVK, NFU, Zn, Patiëntenfederatie Nederland, NCJ, KNOV, FMS, Ineen.

Andere betrokkenen zijn leveranciers van applicaties, netwerken, of dienstverleners, beheersorganisaties, netwerkbeheerders zoals RSO’s, ondersteunende instanties zoals ROS en RIVM.

Tenslotte zijn ook overheidsinstanties betrokken, waaronder EZK, IGJ, ZiN, NZa, RIVM en gemeenten, en lokaal en regionaal partijen als cliëntenraden, GGD, JGZ, Spoedzorg en andere zorgorganisaties.


Is VIPP Babyconnect een product of een commerciële organisatie?

Tip

Geen van beide. Babyconnect is een landelijk VIPP-programma dat in opdracht van het ministerie van VWS de geboortezorg ondersteunt met het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling. De minister heeft bij dit programma een beleidsregel geschreven hoe en onder welke voorwaarden het programma uitgevoerd kan worden.


Wat verandert er voor de zorgverlener?

Tip

Het uitgangspunt van VIPP Babyconnect is de juiste gegevens, op het juiste moment bij de cliënt én juiste zorgverlener. In de praktijk blijven zorgverleners in hun eigen systeem werken en kunnen daar - met toestemming van de cliënt - de juiste gegevens op het juiste moment oproepen en inzien. Importeren wordt in een later stadium ook mogelijk. De bevindingen tijdens een consult worden, net zoals nu, in het eigen systeem geregistreerd. Op deze manier is het in principe niet meer nodig om gegevens over te schrijven, te faxen of om na te bellen. Dit heeft minder administratielast tot gevolg.

Om het duidelijk te maken hoe digitale gegevensuitwisseling eruit kan komen te zien en wat het voor de dagelijkse praktijk betekent, hebben we een animatie gemaakt: https://youtu.be/L_sjCGzav8A


Wat is de stip aan de horizon voor wat betreft digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg in 2023?

Tip

Technisch gezien zullen gegevens uit alle bronsystemen in eenheid van taal beschikbaar zijn. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden, gebruikmakend van een regionale infrastructuur. De gegevens zijn daarmee beschikbaar in het systeem van de zorgverlener en in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt.

 

 

 

Hoe kan VIPP Babyconnect ons helpen?

Tip

De belangrijkste taak voor het programmabureau is de ondersteuning van de regio’s bij het realiseren van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten. De hulp die het programmabureau biedt aan regio’s is altijd maatwerk. De ene regio heeft een andere behoefte dan de andere. Globaal houdt de ondersteuning in dat we in alle fases van de implementatie de kennis en expertise delen met alle betrokken partijen en dat we technische oplossingen onderzoeken en ontwikkelen.

Het programmabureau heeft een stappenplan gemaakt en bij al deze stappen kan het programmabureau de regio’s ondersteunen.


Welke VIPP programma’s zijn er nog meer?

Tip

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het Ministerie van VWS is de opdrachtgever van deze versnellingsprogramma’s. De huidige VIPP-programma’s zijn:

 • Voor langdurige zorg (InZicht)

 • Voor ziekenhuizen (hier lopen meerdere VIPP-programma’s)

 • Voor medisch specialistische zorg

 • Voor GGZ-instellingen

 • Voor GGZ vrijgevestigden

 • Voor de geboortezorg (Babyconnect)

 • Voor de huisartsenzorg (OPEN)

  Het is mogelijk dat er in de toekomst meer VIPP-programma’s gestart worden. Meer informatie hierover vind je op de website van het Informatieberaad Zorg.


Hoe verhoudt Babyconnect zich tot de andere VIPP-programma's?

Tip

VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht. De belangrijkste doelstelling van deze programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de de zorgverleners en de cliënt/patiënt.

VIPP Babyconnect werkt daarbij ook aan gestandaardiseerde uitwisseling tussen zorgverleners onderling. De meeste VIPP-programma’s richten zich op de uitwisseling van één zorgverlener naar een andere zorgverlener (Peer to Peer). De cliënt krijgt via zorgportalen inzicht in de gegevens bij één zorgaanbieder. De methode die Babyconnect volgt (d.m.v. zibs en vertalers) maakt mogelijk dat de zorgverlener de juiste gegevens op het juiste moment kan inzien. Deze informatie kan uit meerdere bronsystemen van verschillende zorgverleners opgehaald en geraadpleegd worden. Deze methode zorgt ervoor dat informatie altijd te raadplegen valt (bij toestemming) en dus te hergebruiken is. Hiermee is uitwisseling niet afhankelijk van degene die de gegevens heeft ingevoerd.


Is Babyconnect een systeem?

Tip

Bekijk de volgende video waarin wij antwoord geven op deze vraag: https://youtu.be/34WaSzOMcs0

Babyconnect is géén systeem en géén product. Babyconnect is een landelijk VIPP-programma dat in opdracht van het ministerie van VWS de geboortezorg ondersteunt met het mogelijk maken van veilige digitale gegevensuitwisseling.  

Regionale partnerschappen kunnen met de VIPP Babyconnect subsidie de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling organiseren. Zorgverleners blijven in hun eigen zorginformatiesysteem werken. Je kunt daarin de gegevens van andere zorgverleners oproepen en inzien. Uiteraard met toestemming van de cliënt.   

Op deze manier is het niet meer nodig om gegevens over te schrijven, te faxen of om na te bellen. 


Welke zorginformatie krijgen zorgverleners te zien?

Tip

Dat bepaalt de cliënt. Zij heeft de regie over haar eigen gegevens. Zorgverleners informeren cliënten over welke informatie zij minimaal nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen. Zwangeren/kraamvrouwen en zorgverleners bespreken in landelijke eindgebruikersgroepen welke gegevens zij willen zien en essentieel zijn voor goede zorgverlening.


Welke rol heeft de jeugdgezondheidszorg (JGZ)?

Tip

Bij VIPP Babyconnect gaan we uit van netwerkzorg. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is hierin een heel belangrijk onderdeel.
De scope van VIPP Babyconnect is de periode van preconceptie tot en met 8 weken na de bevalling. Dit betekent dat er veel momenten zijn waarin de JGZ betrokken is, bijvoorbeeld de hielprik (in de 1e week na de bevalling) en de overdracht naar JGZ.
Samen met de eindgebruikers van JGZ wordt bezien wat nodig is aan informatie en hoe we digitale gegevens kunnen uitwisselen. Een onderdeel op langere termijn is hoe informatie gestandaardiseerd en op basis van eenheid van taal uitgewisseld kan worden.


Het denken gaat altijd door 

Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. Daarom is ook deze Q&A tot stand gekomen met de kennis en inzichten van cliënten, professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Zie je mogelijkheden voor verbetering? Laat het ons weten via info@carecodex.org.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.