Proces Publiceren

VERSIE: 19-10-2021 STATUS: CONSULTATIE

 • 19-10-2021

  • Hyperlinks geüpdatet

 • 29-09-2021

  • Tekstuele aanpassing in inleidende toelichting

 • 16-09-2021

  • Stroomdiagram vindbaar maken van gegevens toegevoegd;

  • Stroomdiagram toegankelijk maken van gegevens en bijbehorende procesgang bijgewerkt.

 • 31-08-2021

  • Stroomdiagram opgesplitst in “Toegankelijk maken“ en “Vindbaar maken“ van gegevens;

   • Procesgang en uitzonderingssituaties geupdatet

 • 07-04-2021

  • Diverse tekstuele aanpassingen doorgevoerd

 • 19-10-2020 (Versie 1.1)

  • Stroomdiagram en bijbehorende toelichting aangepast naar vernieuwde referentiearchitectuur;

Toelichting
Het proces Publiceren beschrijft op het niveau van de architectuurlaag Informatie hoe het publiceren van geboortezorggegevens door zorgverleners en zorgorganisaties plaatsvindt. Het doel van publiceren is het mogelijk maken dat geboortegegevens door andere zorgverleners en zorgorganisaties kunnen worden geraadpleegd (zie Proces Raadplegen). Om dit mogelijk te maken zijn hieronder twee stroomdiagrammen opgenomen:

 • Toegankelijk maken van gegevens: Gegevens die door een zorgverlener zijn geregistreerd, worden op een gestandaardiseerde manier toegankelijk gemaakt.

 • Vindbaar maken van gegevens: Gegevens die eerder door een zorgverlener toegankelijk zijn gemaakt moeten vindbaar zijn voordat deze kunnen worden geraadpleegd door een andere zorgverlener.

Bij beide stroomdiagrammen is een beschrijving van de procesgang en een beschrijving van de meest relevante uitzonderingssituaties opgenomen.
De implementatie van het proces Publiceren wordt toegelicht in het artikel Procesimplementatie Publiceren.

Stroomdiagram: Toegankelijk maken van gegevens

Toelichting
De actoren in onderstaand stroomdiagram komen overeen met de rollen op de architectuurlaag Informatie. Onder het diagram wordt de procesgang per stap tekstueel toegelicht.

Procesgang

Uitzonderingen

Uitzondering

Actie

Gevolg

Uitzondering

Actie

Gevolg

Het systeem van de Gegevensproducent is niet in staat om de gegevens om te zetten naar een gestructureerd formaat.

Het zorginformatiesysteem informeert de Gegevensproducent over deze uitzondering.

De flow wordt gestopt. Vereiste velden dienen correct te worden ingevoerd.

Bronhouder accepteert het ontvangen bericht niet.

Bronhouder informeert de Gegevensproducent over deze uitzondering.

De flow wordt gestopt, de gegevens worden niet vertaald. De Gegevensproducent probeert fout in aanlevering op te lossen

Bronhouder valideert de gegevens in het bericht niet

Bronhouder informeert de Gegevensproducent over deze uitzondering.

De flow wordt gestopt, de gegevens worden niet toegankelijk gemaakt. De Bronhouder informeert Gegevensproducent over de uitzondering. De Gegevensproducent probeert fout in aanlevering op te lossen.

Stroomdiagram: Vindbaar maken van gegevens

Procesgang

Uitzonderingen

Uitzondering

Actie

Gevolg

Uitzondering

Actie

Gevolg

Gegevensgids accepteert het bericht niet

Gegevensgids informeert de Gegevensproducent over de uitzondering

De opgeslagen gegevens zijn niet vindbaar gemaakt. Het proces Publiceren is niet afgerond.