Proces Publiceren

VERSIE: 19-10-2021 STATUS: CONSULTATIE

 • 19-10-2021

  • Hyperlinks geüpdatet

 • 29-09-2021

  • Tekstuele aanpassing in inleidende toelichting

 • 16-09-2021

  • Stroomdiagram vindbaar maken van gegevens toegevoegd;

  • Stroomdiagram toegankelijk maken van gegevens en bijbehorende procesgang bijgewerkt.

 • 31-08-2021

  • Stroomdiagram opgesplitst in “Toegankelijk maken“ en “Vindbaar maken“ van gegevens;

   • Procesgang en uitzonderingssituaties geupdatet

 • 07-04-2021

  • Diverse tekstuele aanpassingen doorgevoerd

 • 19-10-2020 (Versie 1.1)

  • Stroomdiagram en bijbehorende toelichting aangepast naar vernieuwde referentiearchitectuur;

Toelichting
Het proces Publiceren beschrijft op het niveau van de architectuurlaag Informatie hoe het publiceren van geboortezorggegevens door zorgverleners en zorgorganisaties plaatsvindt. Het doel van publiceren is het mogelijk maken dat geboortegegevens door andere zorgverleners en zorgorganisaties kunnen worden geraadpleegd (zie Proces Raadplegen). Om dit mogelijk te maken zijn hieronder twee stroomdiagrammen opgenomen:

 • Toegankelijk maken van gegevens: Gegevens die door een zorgverlener zijn geregistreerd, worden op een gestandaardiseerde manier toegankelijk gemaakt.

 • Vindbaar maken van gegevens: Gegevens die eerder door een zorgverlener toegankelijk zijn gemaakt moeten vindbaar zijn voordat deze kunnen worden geraadpleegd door een andere zorgverlener.

Bij beide stroomdiagrammen is een beschrijving van de procesgang en een beschrijving van de meest relevante uitzonderingssituaties opgenomen.
De implementatie van het proces Publiceren wordt toegelicht in het artikel Procesimplementatie Publiceren.

Stroomdiagram: Toegankelijk maken van gegevens

Toelichting
De actoren in onderstaand stroomdiagram komen overeen met de rollen op de architectuurlaag Informatie. Onder het diagram wordt de procesgang per stap tekstueel toegelicht.

Procesgang

Toelichting
In de procesgang wordt er een flow weergegeven zonder uitzonderingen of foutcondities. De uitzonderingen die mogelijk plaatsvinden worden in de tabel hieronder beschreven. Hierin wordt ook meegenomen wat de acties op deze uitzonderingen zijn en wat het vervolg is nadat deze heeft plaatsgevonden. Elke activiteit wordt door exact 1 rol uitgevoerd.

 1. De Gegevensproducent logt in in het zorginformatiesysteem;

 2. De Gegevensproducent zoekt cliënt op in eigen systeem en haalt bestaande gegevens van de cliënt op. Dit kunnen basisgegevens zijn zoals naam, adres en BSN, maar ook gegevens komende uit een eerder consult;

 3. De Gegevensproducent voert nieuwe gegevens in, die bijvoorbeeld afkomstig zijn van een nieuw consult;

 4. De Bronhouder converteert de gegevens naar FHIR resources. Deze stap kan verschillen afhankelijk van het zorginformatiesysteem (in het artikel Procesimplementatie Publiceren wordt hier verder op in gegaan).

 5. De FHIR resources worden opgeslagen in de bronhouder.

Tijdens stap 5. “Opslaan FHIR Resources” wordt er gelogd conform NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513.4

Uitzonderingen

Uitzondering

Actie

Gevolg

Uitzondering

Actie

Gevolg

Het systeem van de Gegevensproducent is niet in staat om de gegevens om te zetten naar een gestructureerd formaat.

Het zorginformatiesysteem informeert de Gegevensproducent over deze uitzondering.

De flow wordt gestopt. Vereiste velden dienen correct te worden ingevoerd.

Bronhouder accepteert het ontvangen bericht niet.

Bronhouder informeert de Gegevensproducent over deze uitzondering.

De flow wordt gestopt, de gegevens worden niet vertaald. De Gegevensproducent probeert fout in aanlevering op te lossen

Bronhouder valideert de gegevens in het bericht niet

Bronhouder informeert de Gegevensproducent over deze uitzondering.

De flow wordt gestopt, de gegevens worden niet toegankelijk gemaakt. De Bronhouder informeert Gegevensproducent over de uitzondering. De Gegevensproducent probeert fout in aanlevering op te lossen.

Stroomdiagram: Vindbaar maken van gegevens

Toelichting
De actoren in onderstaand stroomdiagram komen overeen met de rollen op de architectuurlaag Informatie. Onder het diagram wordt de procesgang per stap tekstueel toegelicht.

Procesgang

Toelichting
In de procesgang wordt er een flow weergegeven zonder uitzonderingen of foutcondities. De uitzonderingen die mogelijk plaatsvinden worden in de tabel hieronder beschreven. Hierin wordt ook meegenomen wat de acties op deze uitzonderingen zijn en wat het vervolg is nadat deze heeft plaatsgevonden. Elke activiteit wordt door exact 1 rol uitgevoerd.

 1. Vanuit het systeem van de Gegevensproducent wordt de locatie van de gegevens (Bronhouder) doorgestuurd naar de Gegevensgids.

 2. De locatie van de gegevens vanuit de Bronhouder wordt opgeslagen in de Gegevensgids

Tijdens stap 2. “Aanmelden locatie van gegevens” wordt er gelogd conform NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513.

Uitzonderingen

Uitzondering

Actie

Gevolg

Uitzondering

Actie

Gevolg

Gegevensgids accepteert het bericht niet

Gegevensgids informeert de Gegevensproducent over de uitzondering

De opgeslagen gegevens zijn niet vindbaar gemaakt. Het proces Publiceren is niet afgerond.

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.