IT-Infrastructuur

VERSIE: 16-09-2021 STatus: CONSULTATIE

  • 16-09-2021

    • Tekstuele aanpassing in Toelichting doorgevoerd

  • 1-7-2020 (versie 1.0)

    • Eerste versie gepubliceerd

Toelichting
Dit hoofdstuk beschrijft de architectuurlaag IT-Infrastructuur. Deze laag heeft betrekking op de technische infrastructuur waarbinnen de verschillende benodigde applicaties zich bevinden, zoals het netwerk, de servers en de database-engine. Het betreft over het algemeen ICT-componenten die niet specifiek zijn voor de zorg. Binnen de context van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg ligt de focus van de laag IT-infrastructuur op afspraken over het netwerk en meer specifiek op afspraken over communicatiebeveiliging. Deze worden beschreven in het artikel Communicatiebeveiliging.

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.