Procesimplementatie Delen

versie: 07-07-2021 Status: consultatie

  • 07-07-2021

    • Links naar MedMij Afsprakenstelsel bijgewerkt naar release 1.4.0

  • 07-04-2021

    • Tekstuele aanpassing doorgevoerd

  • 15-10-2020

    • Eerste publicatie artikel

Toelichting
Dit artikel beschrijft de implementatie van het proces Delen. De implementatie wordt in detail beschreven in de Use case-implementatie Delen in het MedMij Afsprakenstelsel. Voor meer informatie wordt daarnaar verwezen. Dit artikel beschrijft de implementatie in relatie tot de architectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Om die reden wordt in dit artikel gebruik gemaakt van de rollen zoals opgenomen in de acrhitectuurlaag Applicatie van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg.

Sequentiediagram

Toelichting
1a. PGO stuurt verzoek om gegevens, conform gegevensdienst, te delen naar de Resource Server van één zorgaanbieder. PGO gebruikt de door MedMij beheerde Zorgaanbiederslijst (ZAL) voor het bepalen van de locatie van de Resource Server waarnaar de gegevens dienen te worden gedeeld.
2a. De MedMij DVZA biedt de gegevens aan bij de Resource Server
2b. De Resource Server bevestigt het ontvangen van gegevens aan de MedMij DVZA.
1b. De MedMij DVZA stuurt een bevestiging naar het PGO dat de gegevens zijn gedeeld.