Procesimplementatie Verzamelen

versie 07-07-2021 status: consultatie

  • 07-07-2021

    • Links naar MedMij Afsprakenstelsel bijgewerkt naar release 1.4.0

  • 07-04-2021

    • Tekstuele aanpassing doorgevoerd

  • 15-10-2020

    • Eerste publicatie artikel

Toelichting
Dit artikel beschrijft de implementatie van het proces Verzamelen. De implementatie wordt in detail beschreven in de Use case-implementatie Verzamelen in het MedMij Afsprakenstelsel. Voor meer informatie wordt daarnaar verwezen. Dit artikel beschrijft de implementatie in relatie tot de architectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Om die reden wordt in dit artikel gebruik gemaakt van de rollen zoals opgenomen in de achitectuurlaag Applicatie van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg.

Sequentiediagram

Toelichting
In het sequentiediagram worden de actoren en transacties van procesimplementatie Verzamelen weergegeven. De actoren komen overeen met de rollen op de architectuurlaag Applicatie.

Toelichting
1a. PGO stuurt verzoek voor verzamelen cliëntgegevens conform gegevensdienst bij één zorgaanbieder. PGO gebruikt de door MedMij beheerde Zorgaanbiederslijst (ZAL) voor het bepalen van de locatie van de te bevragen Resource Server.
2a. De MedMij DVZA vraagt de gegevens op bij de Resource Server.
2b. De Resource Server stuurt de gegevens terug naar de MedMij DVZA.
1b. De MedMij DVZA biedt de gegevens aan bij het PGO.

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter. 
Samen weten we meer. Samen komen we verder.