Procesimplementatie Verzamelen

versie 07-07-2021 status: consultatie

  • 07-07-2021

    • Links naar MedMij Afsprakenstelsel bijgewerkt naar release 1.4.0

  • 07-04-2021

    • Tekstuele aanpassing doorgevoerd

  • 15-10-2020

    • Eerste publicatie artikel

Toelichting
Dit artikel beschrijft de implementatie van het proces Verzamelen. De implementatie wordt in detail beschreven in de Use case-implementatie Verzamelen in het MedMij Afsprakenstelsel. Voor meer informatie wordt daarnaar verwezen. Dit artikel beschrijft de implementatie in relatie tot de architectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Om die reden wordt in dit artikel gebruik gemaakt van de rollen zoals opgenomen in de achitectuurlaag Applicatie van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg.

Sequentiediagram

Toelichting
In het sequentiediagram worden de actoren en transacties van procesimplementatie Verzamelen weergegeven. De actoren komen overeen met de rollen op de architectuurlaag Applicatie.