Actor: Knooppunt

STATUS: IN ONTWIKKELING

Toelichting
Dit artikel beschrijft de eisen die gelden voor de actor Knooppunt. De actor Knooppunt verzorgt de communicatie met andere knooppunten en zorgt ervoor dat Zorgaanbieders gebruik kunnen maken van generieke functies (zoals authenticatie, autorisatie en lokalisatie). De actor Knooppunt is betrokken bij de Procesimplementatie Publiceren en bij de Procesimplementatie Raadplegen. In deze procesimplementaties wordt de rol van de actor Knooppunt verduidelijkt door middel van een sequentiediagram, een overzicht van transacties, een beschrijving van de verschillende implementatievarianten en een weergave van verschillende oplossingsrichtingen.

Eisen

#

Omschrijving

MoSCoW

Opmerking

Organisatiebeleid

1.1

De Leverancier van de actor Knooppunt voldoet aan de generieke eisen voor de laag Organisatiebeleid zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

1.2

De Leverancier van de actor Knooppunt sluit een verwerkersovereenkomst af met Zorgaanbieder Publicerend.

M

 

Zorgproces

2.1

De actor Knooppunt voldoet aan de generieke eisen voor de laag Zorgproces zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

Informatie

3.1

De actor Knooppunt voldoet aan de generieke eisen voor de laag Informatie zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

Applicatie

4.1

De actor Knooppunt voldoet aan de generieke eisen voor de laag Applicatie zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

4.2

De actor Knooppunt geeft Zorgaanbieders toegang tot de generieke actor Authenticatievoorziening.

M

 

4.3

De actor Knooppunt geeft Zorgaanbieders toegang tot de generieke actor Autorisatievoorziening.

M

 

4.4

De actor Knooppunt geeft Zorgaanbieders toegang tot de generieke actor Lokalisatievoorziening.

M

 

IT-Infrastructuur

5.1

De actor Knooppunt voldoet aan de generieke eisen voor de laag IT-infrastructuur zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.