Applicatieoverzicht

versie: 06-07-2021 Status: consultatie

 • 06-07-2021

  • Eerste versie artikel gepubliceerd

Toelichting
Dit artikel bevat de actuele versie van het VIPP Babyconnect applicatieoverzicht. Het applicatieoverzicht is een levend document dat per applicatie informatie geeft over wat de status en plannen zijn, in relatie tot de verantwoordelijkheden zoals benoemd in de referentiearchitectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Deze informatie wordt onder andere gebruikt door regionale partnerschappen die bezig zijn met (het voorbereiden van) implementaties. De inhoud van het applicatieoverzicht is gebaseerd op de actuele kennis van het VIPP Babyconnect programmabureau, aangevuld met de inzichten van leveranciers, regionale partnerschappen en andere betrokkenen.

De informatie in het applicatieoverzicht is zo veel mogelijk geverifieerd door de desbetreffende leveranciers. Wanneer nog geen verificatie door de leverancier heeft plaatsgevonden of wanneer de datum van verificatie verder in het verleden ligt, kan het voorkomen dat de opgenomen informatie niet geheel overeenkomt met de actuele situatie. Het applicatieoverzicht is een levend document en zal tijdens de loopduur van het VIPP programma worden doorontwikkeld. Leveranciers, regionale partnerschappen en andere betrokkenen worden uitgenodigd om via info@carecodex.org input te geven en zo samen met het programmabureau te zorgen voor een steeds vollediger beeld. De eindredactie van het applicatieoverzicht ligt bij het VIPP Babyconnect programmabureau.

De informatie in het applicatieoverzicht bestaat uit dit overzichtsartikel en de volgende onderliggende artikelen:

 • Applicatieoverzicht primair proces

  • Dit artikel beschrijft de status per applicatie en per proces voor het primaire zorgproces. Hieronder valt de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en de gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgverleners (en vice versa).

 • Applicatieoverzicht secundair proces

  • Dit artikel beschrijft de status per applicatie voor het secundair gebruik van data. Dit zijn o.a. de aanlevering van data aan Perined en RIVM.

 • Tekstuele samenvatting per applicatie

  • Dit artikel geeft een tekstuele samenvatting per applicatie. Hierin zijn onderdelen uit het primaire en secundaire proces opgenomen.

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.