Changelog

Toelichting
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van relevante aanpassingen die zijn doorgevoerd in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Dit wordt gepresenteerd op weekbasis.
Naast dit overzicht heeft elk artikel ook een eigen changelog bovenaan de pagina. Hierin staat gedetailleerd welke veranderingen hebben plaatsgevonden.

Week 37 2022 (12-09 t/m 18-09)

Week 37 2021 (13-09 t/m 19-09)

 • De referentiearchitectuur is bijgewerkt:

  • Verschillende blokken toegevoegd afhankelijk van het proces;

  • Blok Generieke Functies toegevoegd;

  • Een “Laag“ onder de applicatielaag toegevoegd. Hierin zijn de landelijke tabellen in toegevoegd;

  • Rol “Gegevensafnemer“ aangepast naar “Gegevensconsument“

  • Rol “Afnemer“ toegevoegd op informatielaag.

  • Artikel Referentiearchitectuur herschreven en afbeeldingen bijgewerkt.

 • Onderliggende artikelen bijgewerkt a.d.h.v. aanpassingen aan referentiearchitectuur;

 • Artikel “Proces Geven Toestemming“ hernoemd naar “Proces Regie voeren“;