Implementatiehandleidingen

Versie: 04-10-2022 Status: Consultatie

 • 04-10-2022

  • Artikel geupdatet o.b.v. nieuwe indeling implementatiehandleidingen gericht op de implementatievarianten

 • 22-09-2021

  • Atermes Raadplegen gepubliceerd

 • 16-08-2021

  • Planning handleidingen aangepast

 • 11-08-2021

  • Planning handleidigen HiX en Atermes aangepast

 • 16-06-2021

  • Data implementatiehandleidingen beschikbaar aangepast

 • 02-06-2021

  • Statustabel geüpdatet

 • 19-05-2021

  • Eerste publicatie artikel

 

Inleiding
In dit artikel worden de implementatiehandleidingen geïntroduceerd. De kennis in de Implementatiehandleidingen is voortgekomen uit proof-of-concepts en/of een gecontroleerde livegang.
In dit artikel wordt toegelicht wat implementatiehandleidingen precies zijn, wat je ermee kunt en voor wie deze zijn geschreven. Tot slot komen de risico’s en kosten en eventueel te gebruiken voorbeeldmaterialen aan bod.

1. Wat zijn implementatiehandleidingen en wat kun je er mee?

Toelichting
Implementatiehandleidingen zijn handleidingen die door de implementatiecoördinator van een regio (bijvoorbeeld een VSV of een partnerschap) gebruikt kunnen worden voor de implementatie van het proces Publiceren en het proces Raadplegen. Deze handleidingen zijn geschreven op basis van opgedane kennis in Proof of Concepts en/of op kleine schaal in productie genomen.

Voor het Proces Publiceren zijn een 3-tal handleidingen beschikbaar op basis van de functionaliteit van het zorginformatiesysteem. Een zorginformatiesysteem kan worden onderverdeeld in een implementatievariant. Voor meer informatie over de implementatievarianten zie het artikel Procesimplementatie Publiceren.
Het raadplegen van gegevens kan voor de verschillende systemen op dezelfde wijze worden ingericht. Om deze reden is er één handleiding geschreven voor de implementatie van het proces Raadplegen.

Per handleiding zijn stappen opgenomen om tot de implementatie van een proces te komen. Hierdoor fungeert de handleiding ook als een soort checklist. Naar mate er meer gebruik van de handleidingen wordt gemaakt en implementaties worden gerealiseerd, worden de handleidingen mogelijk bijgewerkt met nieuwe kennis.

2. Indeling implementatiehandleidingen: implementatievarianten

Toelichting
De implementatiehandleidingen voor het proces Publiceren zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: implementatievarianten. Welke implementatiehandleiding bij welk zorginformatiesysteem hoort, is afhankelijk van de rollen die door het XIS zijn ingevuld. Voor een overzicht van de verschillende implementatievarianten zie ook het artikel Procesimplementatie Publiceren.

Voor het proces Raadplegen is één handleiding voor alle XIS’en beschikbaar: de SSO koppeling.

3. Scholing zorgproces

Toelichting
De implementatiehandleidingen die onder dit artikel zijn opgenomen, richten zich met name op de technische kant van de implementatie. Tijdens de realisatie moet ook de zorg worden meegenomen. Op dit gebied zijn hiervoor een aantal ontwikkelingen van scholing gaande, waaronder:

 • Bewustwording en kwaliteit van registratie van gegevens.

 • E-Learning digitale gegevensuitwisseling

Meer kennis op het gebied van zorgproces wordt opgenomen in dit artikel wanneer dit bekend is.

4. Voorbeeldmaterialen

Toelichting
Het is van belang dat betrokken partijen op de juiste wijze worden geïnformeerd. Hiervoor zijn er een aantal informerende documenten opgesteld die als voorbeeld kunnen dienen. Per implementatie kunnen er binnen een partnerschap verschillen zitten. Om deze reden worden onderstaande documenten als voorbeeld aangeduid en dienen deze nog naar de situatie te worden aangepast. De volgende voorbeeldmaterialen zijn beschikbaar:

5. Kosten

Toelichting
Een kostenindicatie voor de implementatie van de verschillende processen kan worden opgevraagd bij het landelijk programmabureau.

6. Risico’s

Toelichting
Er zijn een aantal risico’s die komen kijken bij de implementatie van de verschillende processen. In de tabel hieronder zijn een aantal risico’s opgenomen. Afhankelijk van de gekozen oplossingsrichting van het partnerschap kunnen deze in min of meerdere mate van toepassing zijn. Het is de taak van de implementatiecoördinator om de risico’s binnen het partnerschap in kaart te brengen.

Risico-omschrijving

Maatregelen

Risico-omschrijving

Maatregelen

Vertraging lange doorlooptijd aanvraag UZI-servercertificaat

Implementatiecoördinator informeert wekelijks naar status bij betrokkenen.

Geringe bereidheid Zorgaanbieder bekostiging UZI-servercertificaat

Implementatiecoördinator informeert Zorgaanbieder tijdig over nut en kosten UZI-servercertificaat.

Vertraging door beperkte beschikbaarheid zorgverleners voor training

Zorgaanbieder nodigt de juiste zorgverleners tijdig uit. Implementatiecoördinator informeren of de zorgaanbieder de betrokken zorgverleners heeft uitgenodigd.

Vertraging door beperkte beschikbaarheid leverancier(s)

 • XIS

 • Convertor

 • Resource Server

 • Knooppunt

 • Viewer

Zorgaanbieder informeert Leverancier tijdig. Implementatiecoördinator controleert planning met Zorgaanbieder en Leverancier.

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.