InteropLAB

VERSIE 26-05-2021 STATUS: CONSULTATIE

  • 26-05-2021

    • FHIR endpoint geüpdatet

Toelichting
Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg beschrijft de afspraken die nodig zijn voor interoperabiliteit van geboortezorg. VIPP Babyconnect biedt met InteropLAB een landelijke test- en validatieomgeving aan waarmee kan worden getest en gevalideerd in hoeverre (combinaties van) zorginformatiesystemen en integratiesystemen voldoen aan deze afspraken. Deze landelijke test- en validatieomgeving heeft de volgende doelgroepen:

  • leveranciers van zorginformatiesystemen

  • leveranciers van integratiesystemen

  • architecten, applicatiebeheerders en netwerkbeheerders betrokken bij regionale partnerschappen

Dit artikel beschrijft hoe de Babyconnect InteropLAB omgeving kan worden gebruikt.

Algemeen

Het InteropLAB biedt een testsysteem voor het uitvoeren van conformiteits- en interoperabiliteitstesten tegen gepubliceerde projectspecificaties, standaarden (zoals HL7, FHIR, DICOM) en IHE profielen. InteropLAB bestaat uit beproefde test-tools om zowel de transacties als de content van de transacties te valideren. Deze tools worden jaarlijks ingezet op de internationale IHE Connectathons en behoren tot de IHE Gazelle tools. Zie ook https://interoplab.eu.

Als je gebruik wilt maken van de landelijke test- en validatieomgeving, stuur een mail naar info@carecodex.org.

Overzicht test- en validatie-omgeving

Voor alle transacties geldt dat naast de syntax van het bericht ook de wijze van transport inclusief de communicatiebeveiliging kan worden getest.

Transactie

Betrokken actoren

Standaard

Testendpoint

Status

Transactie

Betrokken actoren

Standaard

Testendpoint

Status

Versturen gegevens

XIS - Convertor

SOAP

https://babyconnect.interoplab.eu:6443/soap

Adalite: Beschikbaar
CDA: Nog niet beschikbaar
ORU: Nog niet beschikbaar
BgZ: Nog niet beschikbaar

Opslaan zibs

Convertor - Resource Server

FHIR

https://babyconnect.interoplab.eu:9443/fhir

Beschikbaar

Opslaan zibs

Convertor - Resource Server

IHE

https://babyconnect.interoplab.eu:8443/babyconnect/b2/opslaan

Beschikbaar

Aanmelden gegevens

Resource Server - Index Service

FHIR

https://babyconnect.interoplab.eu:9443/fhir

Beschikbaar

Aanmelden gegevens

Resource Server - Index Service

IHE

https://babyconnect.interoplab.eu:8443/babyconnect/c/aanmelden

Beschikbaar

Aanmelden bij tijdslijn

Index Service - GTK - TLV

IHE

https://babyconnect.interoplab.eu:8443/babyconnect/twiin/aanmelden

Beschikbaar

Vraag stellen

Viewer - Query Builder

n.t.b.

 

Nog niet beschikbaar

Controleren toestemming

Query Builder - Mitz

IHE

https://babyconnect.interoplab.eu:7443/babyconnect/mitz/open

Medio juli beschikbaar

Bevragen tijdlijn

Query Builder - Tijdlijnvoorziening

FHIR?

https://babyconnect.interoplab.eu:9443/fhir

Nog niet beschikbaar

Opvragen metadata

Query Builder - GTK

IHE?

FHIR?

https://babyconnect.interoplab.eu:8443/babyconnect/c/opvragen
https://babyconnect.interoplab.eu:9443/fhir

Beschikbaar

Ophalen gegevens

Query Builder - GTK

IHE?

FHIR?

https://babyconnect.interoplab.eu:8443/babyconnect/b2/ophalen
https://babyconnect.interoplab.eu:9443/fhir

Beschikbaar

Vertalen data naar bruikbare informatie

GTK - Query Builder

n.t.b.

 

Nog niet beschikbaar

Terugkoppeling gegevens

Translator - Viewer

n.t.b.

 

Nog niet beschikbaar

De FHIR-endpoints betreffen de zogenaamde [base]-url. Dit betekent dat direct op dit endpoint niets beschikbaar is. Er zal dus altijd een Resource moeten worden opgegeven.