VIPP Babyconnect Home

VERSIE: 24-05-2022 STATUS: VASTGESTELD

Toelichting
Dit is de introductiepagina van VIPP Babyconnect. Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg beschrijft de afspraken, architectuur en (technische) specificaties die nodig zijn om interoperabiliteit van geboortezorg te bereiken.

1. Leeswijzer

Via deze omgeving is de volgende informatie te vinden:

  • Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg beschrijft de afspraken, referentiearchitectuur en (technische) specificaties die nodig zijn om interoperabiliteit van geboortezorg te bereiken.

  • InteropLAB. Dit artikel bevat informatie over de landelijke test- en validatieomgeving van VIPP Babyconnect.

  • Applicatieoverzicht. Het applicatieoverzicht geeft per applicatie informatie over wat de status en plannen zijn, in relatie tot de verantwoordelijkheden zoals benoemd in de referentiearchitectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg.

2. Colofon

Titel

VIPP Babyconnect

Titel

VIPP Babyconnect

Publicatiedatum eerste versie

1 juli 2020

Auteurs

Redactie afsprakenstelsel i.s.m. programmateam Babyconnect, inhoudelijk specialisten, zorgverleners en gebruikersgroepen. De eindredactie is belegd bij het VIPP Babyconnect programmabureau

Contact

Programma Babyconnect
Stichting CareCodex, Utrecht
https://babyconnect.org
info@carecodex.org
+31(0)853012941