Grondslagen

VERSIE: 19-10-2021 STATUS: VASTGESTELD

De artikelen in het hoofdstuk grondslagen beschrijven het fundament waarop het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is gebaseerd.
Het artikel Achtergrond beschrijft de achtergrond van het afsprakenstelsel en de positionering ervan ten opzichte van andere aan VIPP Babyconnect gerelateerde documenten.
In het artikel Doelstelling worden de doelen beschreven die met het afsprakenstelsel worden nagestreefd.
Het artikel Randvoorwaarden en uitgangspunten beschrijft de kaders en richtinggevende ontwerpkeuzes die voor het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg worden gehanteerd.

Tot slot geeft de begrippenlijst de definities van begrippen die in de uitwerking van het afsprakenstelsel worden gebruikt.

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.