Implementatiehandleiding: Orfeus - Publiceren (m.b.v. ZWConnect)

Versie: 06-05-2021 Status: In ontwikkeling

 • 06-05-2021

  • Verschillende paragrafen toegevoegd

 • 26-04-2021

  • Eerste publicatie artikel

Dit artikel wordt op dit moment live ontwikkeld.

1. Inleiding

Dit artikel beschrijft een handleiding voor de implementatie van het proces Publiceren bij één Zorgaanbieder die gebruik maakt van de zorgverlener-applicatie Orfeus. Hierbij wordt het proces Publiceren geïmplementeerd conform het artikel Procesimplementatie Publiceren uit de referentiearchitectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. De implementatiehandleiding beschrijft achtereenvolgens de doelsituatie, de uitgangssituatie en de aanpak om vanuit de uitgangssituatie de doelsituatie te bereiken.

2. Doelsituatie

2.1. Functioneel/use case

Het functionele doel van deze implementatiehandleiding is het realiseren van de volgende use cases:

 • Use case P1. Zorgverlener publiceert gegevens uit zorgproces

  • scenario P1.1. Publiceren gegevens verloskundig consult

  • scenario P1.6. Publiceren gegevens vorige zwangerschap indien nog niet toegankelijk en vindbaar)

 • Use case P4. Zorgverlener publiceert beschikbare informatie niet, vanwege aanwezigheid bezwaar, of ontbreken toestemming van cliënt

  • scenario P4.1. Cliënt heeft bezwaar tegen het publiceren van gegevens (opt-out)

  • scenario P4.2. Cliënt heeft geen uitdrukkelijke toestemming gegeven voor publiceren van gegevens (geen opt-in)

2.2. Technisch

Deze handleiding beschrijft hoe het proces Publiceren kan worden geïmplementeerd met een combinatie van de zorgverlener-applicatie Orfeus en twee applicaties van ZWConnect. ZWConnect is een leverancier die heeft aangetoond de rollen Convertor en Resource Server succesvol in te kunnen vullen. Deze rollen kunnen desgewenst ook door een andere leverancier worden ingevuld. Het technische perspectief van de doelsituatie wordt weergegeven in onderstaand schema:

2.3. Juridisch

De Zorgaanbieder die gebruik maakt van Orfeus, heeft een verwerkersovereenkomst met ZWConnect (direct of indirect).

2.4. Privacy & informatiebeveiliging

nog invullen. Voor publiceren geen toestemming nodig? Of wel? Vinkje zetten in Orfeus?

Beschrijven: logging, verwijderen en vergeten ZWConnect heeft NEN7510, Orfeus ook.

3. Uitgangssituatie

De uitgangssituatie heeft de volgende kenmerken:

 • De functionaliteit van de voor het proces Publiceren benodigde actoren XIS en Extractor is beschikbaar in zorgverlener-applicatie Orfeus (release 2021).

 • De applicatie Orfeus voldoet aan de eisen die het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg stelt aan de actoren XIS en Extractor.

 • De applicatie Orfeus voldoet aan de eisen die het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg stelt aan de actoren Convertor en Resource Server.

 • De handleiding voor het inrichten van Publiceren in Orfeus is beschikbaar (link).

 • Het publiceren van geboortezorggegevens vanuit Orfeus met behulp van de applicaties van ZWConnect is succesvol beproefd in een Proof-of-Concept.

 • Het publiceren van geboortezorggegevens vanuit Orfeus met behulp van de applicaties van ZWConnect is succesvol op beperkte schaal ik productie genomen in een voorbeeldimplementatie.

4. Betrokkenen

Hieronder een overzicht van de betrokken rollen. Eén persoon kan meerdere rollen uitvoeren.

Betrokkene

Omschrijving

Betrokkene

Omschrijving

Implementatiecoördinator

Coördineert de implementatie bij één of meerdere zorgaanbieders

Orfeus

Leverancier van XIS

Regionaal implementatie-ondersteuner

Medewerker van landelijk programmabureau die beschikbaar is voor vragen van Regionaal projectleider

Regionaal projectleider

Eindverantwoordelijk voor implementatie

Support

Ondersteuning van eindgebruikers in eerste fase na livegang

Trainer

Trainer van regionaal partnerschap die instructie kan geven aan zorgverleners

UZI Register

Uitgever van UZI-servercertificaat dat nodig is voor veilige communicatie

Zorgaanbieder

 

Zorgverlener

Eindgebruiker van het te implementeren proces.

ZWConnect

Leverancier van Convertor en Resource Server

5. Aanpak

Voor de implementatie gelden per Zorgaanbieder de volgende fases:

 1. Voorbereiden

 2. Inrichten afspraken en techniek

 3. Uitvoeren controle

 4. Instructie geven

 5. In productie nemen

 6. Ondersteunen in beginfase

In de tabel hieronder worden de activiteiten per fase toegelicht. Per fase en per activiteit is de doorlooptijd opgenomen. Per activiteit zijn de afhankelijkheden voor het kunnen uitvoeren van die activiteit opgenomen, waardoor kan worden bepaald welke activiteiten parallel aan elkaar kunnen worden uitgevoerd. De doorlooptijd van de voorbereiding tot en met de inproductiename bedraagt 11 weken.

Fase [doorlooptijd]

Activiteiten [doorlooptijd]

Uitvoerenden

Afhankelijkheden voor start activiteit

Succescriteria voor afronding activiteit

Fase [doorlooptijd]

Activiteiten [doorlooptijd]

Uitvoerenden

Afhankelijkheden voor start activiteit

Succescriteria voor afronding activiteit

1. Voorbereiden
[6 weken]

1.1 Informeren zorgverleners

 • Brochure “Zorgverleners”

 • Cliënten worden geïnformeerd door de zorgverleners (Brochure "Cliënten“)

 • Cliënttoestemmingsformulier

Zorgaanbieder, Implementatie-coördinator

Geen

 • Zorgverleners zijn op de hoogte van inhoud en proces

 • Zorgverleners hebben toegang tot informatie voor cliënten

1.2. Controleren en aanvragen uzi-servercertificaat [6 weken]

 • Zie: https://www.uziregister.nl/servercertificaat/vraag-een-uzi-servercertificaat-aan:

  • Stap 1: abonnee worden (door Zorgaanbieder)

  • Stap 2: pkcs-bestand aanmaken (door XIS-leverancier)

  • Stap 3: aanvraagformulier invullen (door Zorgaanbieder). Dit formulier mag je digitaal ondertekenen met een UZI-pas maar je mag ook printen met pen ondertekenen, scannen en mailen. 

  • Stap 4: domeincontrole (door XIS-leverancier)

  • Stap 5: identiteitscontrole (door Zorgaanbieder) 

  • Stap 6: het certificaat wordt gemaild naar Zorgaanbieder. Die stuurt het certficaat door naar XIS-leverancier

Zorgaanbieder, Orfeus

Geen

 • Uzi-servercertificaat is ontvangen door Zorgaanbieder

1.3 Reserveer tijd van eindgebruiker voor gebruikersacceptatietest

 • week 9

Implementatiecoördinator, Zorgaanbieder, Zorgverlener

 

 

1.4 Inplannen training eindgebruikers

 • in afstemming met Orfeus

 • week 10

Implementatiecoördinator, Zorgaanbieder,Trainer, Orfeus

 

 

2. Inrichten: afspraken
[2 weken]

2.1. Aanvragen en inkopen licentie ZWConnect (door Zorgaanbieder) [2 weken]

 • Voor de diensten Convertor en Resource Server

 • Zorgaanbieder kan de diensten:

  • direct afnemen;

  • via een een tussenpartij, bijvoorbeeld een (regionaal) samenwerkingsverband afnemen

Zorgaanbieder, ZWConnect

Geen

 • Voldoende licenties beschikbaar

2.2. Ondertekenen verwerkersovereenkomst (door Zorgaanbieder) [2 weken]

 • Direct tussen “Verwerkingsverantwoordelijke” Zorgaanbieder en “Verwerker” ZWConnect; of

 • Via een tussenpartij, bijvoorbeeld (regionaal) samenwerkingsverband, waarbij het samenwerkingsverband “Verwerker“ is en ZWConnect “Subverwerker“

Zorgaanbieder, ZWConnect

 • activiteit 2.1 afgerond

 • Verwerkersovereenkomst rechtsgeldig ondertekend

3. Inrichten: techniek
[2 weken]

3.1. Technisch inrichten xis (door Leverancier XIS) [1 weken]

 • Uzi-servercertificaat koppelen aan xis

 • Configuratie convertor in xis

Orfeus

 • activiteit 1.2 afgerond

 • UZI-servercertificaat is gekoppeld aan xis

 • Convertor-instellingen zijn uitgevoerd in XIS

 • Public key Convertor ingericht

3.2. Functioneel inrichten xis (door Zorgaanbieder of Orfeus) [1 week]

 • Zie handleiding leverancier

Orfeus, Zorgaanbieder

 • activiteit 3.1 afgerond

 • Publicatie-instellingen ingevoerd, inclusief toestemming-instellingen

3.3. Inrichting Convertor ZWConnect [2 weken]

 • Public key uzi-servercertificaat Zorgaanbieder opslaan

ZWConnect

 • activiteit 1.2 afgerond

 • Public key XIS ingericht

3.4. Inrichting Resource Server ZWConnect [2 weken]

 • Inrichten scope en autorisatie Zorgaanbieder

ZWConnect

 • activiteit 1.2 afgerond

 • Zorgaanbieder heeft eigen afgeschermde gedeelte op Resource Server ZWConnect

4. Uitvoeren controle [1 week]

4.1 Gebruikersacceptatietest

 

 1. laat de eindgebruiker de gegevens van een testcliënt invoeren in Orfeus

 2. uitleg over automatische toegankelijk maken van geboortezorggegevens zonder zwangerschapskaart

 3. toegankelijk maken van geboortezorggegevens met pdf zwangerschapskaart

 4. controleren of toegankelijk maken is gelukt

  1. Wanneer het proces raadplegen al is geïmplementeerd kan dat via de Viewer

  2. Anders contact opnemen met programmabureau voor andere test

Zorgaanbieder

 • activiteit 1.3 afgerond

 • fase 3 afgerond

 • Vertegenwoordiger van eindgebruikers Zorgaanbieder geeft akkoord

5. Instructie geven
[1 week]

5.1 Training over Orfeus release 2021

 1. plan momenten in samen met Orfeus

 2. onderwerpen: naast Babyconnect-functionaliteit ook andere wijzigingen in de release

 3. Orfeus geeft training niet-babyconnect-onderdelen

 4. Trainer geeft training Babyconnect-onderdelen

 

 • activiteit 1.4 afgerond

 • fase 2 afgerond

 • fase 4 afgerond

 • Eindgebruikers Zorgaanbieder weten hoe ze moeten publiceren

6. In productie nemen [1 week]

6.1 Installatie release 2021 Orfeus

 

 • fase 1 afgerond

 • fase 5 afgerond

 • Eindgebruikers Zorgaanbieder kunnen publicatie in de praktijk gebruiken

7. Ondersteunen
[4 weken]

7.1 Beschikbaarheid support vanuit regionaal partnerschap gedurende eerste 4 weken na livegang

 

 • fase 6 afgerond

 • Geen openstaande vragen van eindgebruikers

6. Kosten

Act

Post

Bedrag

Opmerking

Act

Post

Bedrag

Opmerking

1.1

UZI servercertificaat

450 euro voor 3 jaar

 

 

Eenmalige kosten technische inrichting UZI servercertificaat

?

Sommige XIS-leveranciers rekenen hier kosten voor. Navragen bij Orfeus.

2.1

Licentie Convertor ZWConnect

X per jaar

Deze licentie is niet per individuele Zorgaanbieder.

2.1

Licentie Resource Server ZWConnect

Y per jaar

Deze licentie is niet per individuele Zorgaanbieder. Deze licentie is gratis bij afname licentie Convertor ZWConnect

 

Licentie extra modules Orfeus

 

 

 

Eenmalige kosten Orfeus?

 

 

7. Risico’s

Onderstaande risico’s zijn zo veel mogelijk gebaseerd op geleerde lessen uit eerdere implementaties.

Activiteit

Risico-omschrijving

Maatregelen

Activiteit

Risico-omschrijving

Maatregelen

1.1.

Vertraging door lange doorlooptijd aanvraag

Wekelijks informeren naar status bij betrokkenen

 

 

 

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.