Actor: Convertor

VERSIE 15-05-2023 STATUS: in ontwikkeling

 • 15-05-2023

  • Nummeringssystematiek aangepast en consistent gemaakt.

 • 21-06-2021

  • Verwijzingen naar generieke eisen opgenomen

  • Verwijzing naar transactie Convertor - Resource Server opgenomen

 • 15-04-2021

  • Input regio’s verwerkt

 • 06-04-2021

  • Tekstuele aanpassing doorgevoerd

 • 01-07-2020

  • Eerste publicatie artikel

Toelichting
Dit artikel beschrijft vanuit de perspectieven van de vijf verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel de eisen aan de actor Convertor. De actor Convertor is betrokken bij de Procesimplementatie Publiceren en heeft als taak om uit in de actor Registrator geregistreerde data te converteren naar FHIR-resources die voldoen aan informatiestandaard PWD 3.2. In het artikel Procesimplementatie Publiceren wordt de rol van de actor Convertor verduidelijkt door middel van sequentiediagrammen, een toelichting op de transacties en een beschrijving van de verschillende implementatievarianten.

 Eisen aan actor Convertor

#

Omschrijving

MoSCoW

Opmerking

Organisatiebeleid

1.010

De Leverancier van de actor Convertor voldoet aan de generieke eisen voor de laag Organisatiebeleid zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

1.020

De Leverancier van de actor Convertor sluit een verwerkersovereenkomst af met Zorgaanbieder Publicerend.

M

 

Zorgproces

2.010

De actor Convertor voldoet aan de generieke eisen voor de laag Zorgproces zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

2.020

De actor Convertor ondersteunt use case "P1. Zorgverlener publiceert gegevens uit zorgproces.”

M

 

2.030

De actor Convertor ondersteunt use case "P3. Zorgverlener stelt relevante algemene informatie (pdf) beschikbaar aan client.”

M

 

Informatie

3.010

De actor Convertor voldoet aan de generieke eisen voor de laag Informatie zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

-

 

Applicatie

4.010

De actor Convertor voldoet aan de generieke eisen voor de laag Applicatie zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

4.020

De actor Convertor valideert aangeleverde data semantisch.

M

De validatie vindt plaats d.m.v deze schematrons

4.030

De actor Convertor is in staat om gestructureerde data te interpreteren.

M

 

4.040

De actor Convertor stuurt een foutmelding naar de actor Registrator en breekt de afhandeling af wanneer de validatie niet succesvol is.

M

Voorlopig SOAP-error bericht

4.050

De actor Convertor valideert de aangeleverde data syntactisch.

M

Zie XML-schema’s voor een voorbeeld

4.060

De actor Convertor vult het veld “lastUpdated“ in, in de metadata van de FHIR Resources.

M

Zie link voor HL7 FHIR resource identity

4.070

De actor Convertor geeft een foutcode als de input niet voldoet aan de eisen gesteld in Transactie: Extractor - Convertor .

M

 

4.080

De actor Convertor biedt een webservice aan voor een of meerdere transacties zoals beschreven in Transactie: Extractor - Convertor.

M

 

4.090

De actor Convertor creëert FHIR-resources die voldoen aan de specificaties gesteld in de FHIR implementation guide.

M

Zie link naar FHIR implementation guide

4.100

De actor Convertor biedt FHIR-resources aan de actor Resource Server zoals omschreven in Transactie Convertor - Resource Server.

M

Zie link naar FHIR implementation guide.

IT-Infrastructuur

5.010

De actor Convertor voldoet aan de generieke eisen voor de laag IT-infrastructuur zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.