Actor: Resource Server

VERSIE 15-05-2023 status: CONSULTATIE

 • 15-05-2023

  • Nummeringssystematiek aangepast en consistent gemaakt.

 • 21-06-2021

  • Tekstuele aanpassing toelichting

  • Lagenstructuur doorgevoerd in eisen

  • Eisen verschillende oplossingsrichtingen samengevoegd tot 1 tabel

 • 07-04-2021

  • Tekstuele aanpassing doorgevoerd

 • 07-12-2020

  • Eis omtrent individuele zorginformatiebouwstenen toegevoegd

 • 01-07-2020 (versie 1.0)

  • Eerste versie gepubliceerd

Toelichting
Dit artikel beschrijft de eisen aan de Resource Server. De Resource Server maakt geboortezorggegevens op basis van de Informatiestandaard Geboortezorg toegankelijk. De actor Resource Server is betrokken bij de Procesimplementatie Publiceren en bij de Procesimplementatie Raadplegen. In deze procesimplementaties wordt de rol van de actor Resource Server verduidelijkt door middel van een sequentiediagram, een overzicht van transacties, een beschrijving van de verschillende implementatievarianten en een weergave van verschillende oplossingsrichtingen. De actor Resource Server is ook betrokken bij de MedMij-specifieke processen Verzamelen en Delen. Hiervoor wordt verwezen naar het MedMij Afsprakenstelsel.

Eisen aan actor Resource Server

#

Omschrijving

MoSCoW

Opmerking

Organisatiebeleid

1.010

De Leverancier van de actor Resource Server voldoet aan de generieke eisen voor de laag Organisatiebeleid zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

1.020

De Leverancier van de actor Resource Server sluit een verwerkersovereenkomst af met Zorgaanbieder Publicerend.

M

 

Zorgproces

2.010

De actor Resource Server voldoet aan de generieke eisen voor de laag Zorgproces zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

2.020

De actor Resource Server ondersteunt use case "P1. Zorgverlener publiceert gegevens uit zorgproces.”

 

 

2.030

De actor Resource Server ondersteunt use case "P3. Zorgverlener stelt relevante algemene informatie (pdf) beschikbaar aan client.”

M

 

Informatie

3.010

De actor Resource Server voldoet aan de generieke eisen voor de laag Informatie zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

3.020

De actor Resource Server ondersteunt een bewaartermijn van gegevens die overeenkomstig is met de bepalingen van de WGBO.

M

Zie link naar WGBO

Applicatie

4.010

De actor Resource Server voldoet aan de generieke eisen voor de laag Applicatie zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

4.020

De actor Resource Server voldoet aan de eisen t.a.v. ontvangen en aanbieden van gegevens van de FHIR Implementation Guide Geboortezorg 

M

Zie link voor FHIR implementation guide

4.030

De actor Resource Server is in staat een FHIR CREATE request te ontvangen (via HTTP-POST). 

M

Zie link voor HL7 FHIR interactions

4.040

De actor Resource Server is in staat een FHIR UPDATE request te ontvangen (via HTTP-PUT).

M

Zie link voor HL7 FHIR interactions

4.050

De actor Resource Server ondersteunt conditional updates.

M

Zie link voor HL7 FHIR conditional update

4.060

De actor Resource Server biedt ondersteuning voor gedateerde versionering van resources. 

M

Zie link voor HL7 FHIR resource identity

4.070

De actor Resource Server slaat FHIR-resources uit een door de actor Convertor aangeboden FHIR-bundle individueel op, met behoud van de onderlinge referenties.

M

Zie link voor HL7 FHIR resource references

4.080

De actor Resource Server ondersteunt circular references.

M

Zie link naar HL7 FHIR transaction processing rules

4.090

De actor Resource Server is in staat een FHIR READ request te ontvangen (via HTTP-GET). 

M

Zie link voor HL7 FHIR interactions

4.100

De actor Resource Server ondersteunt READ-requests met ‘_history’ of ‘_lastUpdated’ parameters. 

M

Zie link voor HL7 FHIR interactions

4.110

De actor Resource Server kan FHIR resources valideren op basis van de Babyconnect FHIR-profielen.

M

Zie FHIR Implementation Guide Geboortezorg

4.120

De actor Resource Server biedt ondersteuning voor autorisatie conform de standaard SMART Backend Services Authorization Guide.

M

 

4.130

De actor Resource Server ondersteunt de opslag van documenten conform IHE-profiel ITI-65.

M

 

4.140

De actor Resource Server biedt een RESTful API aan conform de FHIR-standaard.

M

 

IT-Infrastructuur

5.010

De actor Resource Server voldoet aan de generieke eisen voor de laag IT-infrastructuur zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.