Actor: Extractor

Versie: 15-05-2023 Status: in ontwikkeling

 • 15-05-2023

  • Nummeringssystematiek aangepast en consistent gemaakt.

 • 22-06-2021

  • Eis 4.5 toegevoegd (Stond eerst in Transactie Registrator - Extractor).

 • 21-06-2021

  • Verwijzingen naar generieke eisen opgenomen

 • 15-04-2021

  • Eerste publicatie artikel

Toelichting
Dit artikel beschrijft de eisen aan de actor Extractor. De actor Extractor extraheert data die is vastgelegd in de actor Registrator, zodat deze kan worden aangeboden aan de actor Convertor. De actor Extractor is betrokken bij de Procesimplementatie Publiceren. In de procesimplementatie wordt de rol van de actor Extractor verduidelijkt door middel van een sequentiediagram, een overzicht van transacties, een beschrijving van de verschillende implementatievarianten en een weergave van verschillende oplossingsrichtingen.

#

Omschrijving 

MoSCoW

Toelichting 

Organisatiebeleid

1.010

De Leverancier van de actor Extractor voldoet aan de generieke eisen voor de laag Organisatiebeleid zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

1.020

De leverancier van de actor Extractor sluit voor de verwerking van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst af met de Zorgaanbieder.

M

 

Zorgproces

2.010

De actor Extractor voldoet aan de generieke eisen voor de laag Zorgproces zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

 M

 

2.020

De actor Extractor ondersteunt use case "P1. Zorgverlener publiceert gegevens uit zorgproces.”

M

 

Informatie

3.010

De actor Extractor voldoet aan de generieke eisen voor de laag Informatie zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

 M

 

Applicatie

4.010

De actor Extractor voldoet aan de generieke eisen voor de laag Applicatie zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

4.020

De actor Extractor ondersteunt de transactie Extractor-Convertor zoals beschreven in Transactie 1: Extractor - Convertor

M

 

4.030

De actor Extractor zorgt ervoor dat de data uit een XIS geschikt is voor aanbieden aan de actor Convertor.

M

 

4.040

De actor Extractor zorgt ervoor dat bij wijzigingen van datamodel in het XIS, de extractie in stand blijft.

M

 

4.050

De actor Extractor zorgt dat aangeleverde data maximaal 15 min oud is.

M

 

IT-Infrastructuur

5.010

De actor Extractor voldoet aan de generieke eisen voor de laag IT-infrastructuur zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.