Implementatiehandleidingen Proces Publiceren

versie: 07-03-2023 Status: consultatie

07-03-2023

  • “On premise oplossing“ toegevoegd

04-10-2022

  • Eerste publicatie artikel

In dit artikel vind je een overzicht van de volgende punten binnen het proces Publiceren.

  • Overzicht implementatievarianten

  • Use Cases

  • Overlap tussen de processen Publiceren en Raadplegen

1. Overzicht handleidingen proces Publiceren

Onderstaand is een overzicht weergegeven welke implementatiehandleiding te gebruiken is voor welke zorginformatiesystemen. De indeling is gebaseerd op de verschillende implementatievarianten. Deze zijn hier te vinden in het artikel Procesimplementatie Publiceren.

Implementatiehandleidingen Publiceren

Implementatievariant II:

  • Orfeus

Implementatievariant III:

  • Vrumun

Implementatievariant IV:

  • Atermes

On premise oplossingen

  • Epic

2. Use Cases

Onderstaand is een tabel opgenomen met de use cases en bijbehorende scenario's die van toepassing zijn op het proces publiceren. Voor een volledig overzicht zie het artikel Zorgproces.

Proces

Use Case

Scenario

Proces

Use Case

Scenario

Publiceren

P1. Zorgverlener publiceert gegevens uit zorgproces.

P1.1. Publiceren gegevens verloskundige zorg

P1.2. Publiceren gegevens arts

P1.3. Publiceren gegevens echoscopie

P1.4. Publiceren gegevens kraamzorg

P1.5. Vervallen

P1.6. Publiceren gegevens vorige zwangerschap indien nog niet toegankelijk en vindbaar

P1.7. Publiceren gegevens laboratoriumonderzoek/ aanvullende diagnostiek

P4. Zorgverlener publiceert beschikbare informatie niet, vanwege aanwezigheid bezwaar, of ontbreken toestemming cliënt.

P4.1. Cliënt heeft bezwaar tegen het publiceren van gegevens (opt-out)

P4.2. Cliënt heeft geen uitdrukkelijke toestemming gegeven voor het publiceren van gegevens (geen opt-in)

3. Overlap tussen de processen Publiceren en Raadplegen

De implementaties van deze 2 processen kunnen parallel aan elkaar uitgevoerd worden. Omdat de handleidingen per proces zijn beschreven vindt er overlap tussen activiteiten plaats. Hier dient rekening mee te worden gehouden tijdens de realisatie van de implementatie.

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.