Organisatiebeleid

VERSIE: 19-10-2021 STATUS: CONSULTATIE

 • 19-10-2021

  • Hyperlinks geüpdatet

 • 16-09-2021

  • Afbeelding organisatiebeleidlaag geüpdatet

  • Rollen op de organisatiebeleidlaag geüpdatet en visuele weergave per rol toegevoegd;

  • Hoofdstuk Implementatievarianten: tekstuele aanpassing doorgevoerd.

 • 21-06-2021

  • Juridische rol “Leverancier XIS“ hernoemd naar “Leverancier Registrator“

  • Juridische rol “Leverancier RLV“ hernoemd naar “Leverancier Knooppunt“

  • Juridische rol “Leverancier Requestor“ toegevoegd

  • Juridische rol “Leverancier LLV“ hernoemd naar “Leverancier Lokalisatie Voorziening“

 • 07-04-2021

  • Diverse tekstuele aanpassingen doorgevoerd

  • Implementatieniveaus zijn komen te vervallen

  • Rol Extractor toegevoegd;

 • 16-11-2020 (Versie 1.1)

  • Rollen in de referentiearchitectuur zijn aangepast. Hierdoor zijn een aantal juridische rollen veranderd. Het gaat met name om de naamgeving van deze rollen.

Toelichting
Op de architectuurlaag Organisatiebeleid staan de juridische rollen van de referentiearchitectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg centraal. Een rol op deze laag is juridisch verantwoordelijk voor de invulling van de rollen op de onderliggende lagen die met deze rol zijn verbonden. De juridische rollen zorgen hierdoor voor de samenhang tussen de verschillende architectuurlagen en daarmee voor de borging van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Zie voor nadere toelichting paragraaf 4.1 Rolbinding uit het artikel Referentiearchitectuur.

Dit artikel beschrijft de verschillende juridische rollen op de architectuurlaag Organisatiebeleid.

1. Juridische rollen

De juridische rollen in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg zijn afgebeeld in de figuur bovenaan dit artikel. De juridische rollen vallen uiteen in twee typen:

 1. Generieke juridische rollen

  • Deze rollen zijn niet specifiek voor de referentie-architectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

 2. Specifieke juridische rollen

  • Deze rollen zijn specifiek voor de referentie-architectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

Beide types worden hieronder toegelicht.

1.1 Generieke juridische rollen

Persoon (delend, toestemminggevend, verzamelend)

 • Omschrijving: De rol Persoon is de juridische entiteit die is verbonden aan de Zorgproces-rol Cliënt.

 • Zorgproces: De rol Persoon voert de Zorgproces-rol Cliënt uit.

 • Leveranciers: Voor de uitwisseling van gegevens tussen Persoon en Zorgaanbieder met behulp van een Applicatie PGO sluit Persoon een overeenkomst af met de rol MedMij DVPersoon (Dienstverlener Persoon).

 • Overig: Persoon heeft als Toestemminggever een operationele rol met betrekking tot de autorisatie van het gegevensverkeer.


Zorgaanbieder Publicerend

 • Omschrijving: De rol Zorgaanbieder Publicerend is de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor het volgens standaarden toegankelijk en vindbaar maken van geboortezorggegevens.

 • Zorgproces: De rol Zorgaanbieder Publicerend is juridisch verantwoordelijk voor de Zorgproces-rol Zorgverlener.

 • Leveranciers: Zorgaanbieder Publicerend sluit een overeenkomst met de juridische rollen Leverancier Registrator, Leverancier Extractor, Leverancier Convertor, Leverancier Resource Server en Leverancier Knooppunt.


Samenwerkingsverband/ CIBG

 • Omschrijving: De rol Samenwerkingsverband/ CIBG is eindverantwoordelijk voor de invulling van de generieke functies (authenticatie, lokalisatie, adressering, grondslagtoets, autorisatie). Deze rol kan zowel door een Samenwerkingsverband als door de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS, het CIBG, worden uitgevoerd.

 • Leveranciers:

  • Voor de authenticatie van Zorgaanbieders en Zorgverleners sluit Samenwerkingsverband/ CIBG een overeenkomst met de juridische rol Leverancier Authenticatievoorziening.

  • Voor de lokalisatie van geboortezorggegevens sluit Samenwerkingsverband/ CIBG een overeenkomst met de juridische rol Leverancier Lokalisatievoorziening.

  • Voor de adressering van geboortezorggegevens sluit Samenwerkingsverband/ CIBG een overeenkomst met de juridische rol Leverancier Adresseringsvoorziening.

  • Voor het toetsen van de voor de uitwisseling van geboortezorggegevens benodigde grondslagen sluit Samenwerkingsverband/ CIBG een overeenkomst af met een Leverancier Grondslagvoorziening.

  • Voor de medische autorisatie van geboortezorggegevens sluit Samenwerkingsverband/ CIBG een overeenkomst af met een Leverancier Autorisatievoorziening.


Zorgaanbieder Raadplegend

 • Omschrijving: De rol Zorgaanbieder Raadplegend is de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het opvragen van geboortezorggegevens en het tonen van het resultaat van een bevraging.

 • Zorgproces: De rol Zorgaanbieder Raadplegend faciliteert de Zorgproces-rol Zorgverlener.

 • LeveranciersZorgaanbieder Raadplegend sluit een overeenkomst met de juridische rollen Leverancier Requestor, Leverancier ViewerLeverancier Query Builder, Leverancier Translator en Leverancier Knooppunt. 


MedMij DV Persoon

 • Omschrijving: De rol MedMij DV Persoon levert de Applicatie PGO aan Persoon. De dienst PGO draagt bij aan de regie op gezondheid van Persoon en maakt gegevensuitwisseling tussen Persoon en PGO mogelijk conform de afspraken van het MedMij-afsprakenstelsel.

 


 

Leverancier Knooppunt

 • Omschrijving: De rol Leverancier Knooppunt verzorgt voor de rollen Zorgaanbieder Publicerend en Zorgaanbieder Raadplegend de toegang tot de generieke functies en maakt daarmee de uitwisseling van gegevens mogelijk.


Leverancier authenticatievoorziening

 • Omschrijving: De rol Leverancier authenticatievoorziening verzorgt voor alle in de geboortezorg gegeven uitwisselende partijen een authenticatievoorziening voor het veilig en betrouwbaar uitwissen van gegevens.

 


 

Leverancier adresseringsvoorziening

 • Omschrijving: De rol Leverancier adresseringsvoorziening verzorgt samen met de rol Leverancier Lokalisatievoorziening de lokalisatie van gegevens. Hiermee zijn gegevens altijd vindbaar.


Leverancier Lokalisatievoorziening

 • Omschrijving: De rol Leverancier Lokalisatie voorziening verzorgt voor de rol Samenwerkingsverband/ Zorgaanbieder de lokalisatie van gegevens van een cliënt.

 


 

Leverancier Toestemmingsvoorziening

 • Omschrijving: De rol Leverancier Toestemmingsvoorziening levert voorzieningen voor beheer, vastlegging en raadpleging van toestemmingen voor gegevensuitwisseling.


Leverancier Autorisatievoorziening

 • Omschrijving: De rol Leverancier Autorisatievoorziening levert voorzieningen voor het autoriseren van raadplegen van gegevens.

 


1.2 Specifieke juridische rollen

Leverancier Registrator

 • Omschrijving: Leverancier Registrator levert de Applicatie Registrator conform de specificaties uit het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg aan Zorgaanbieder Publicerend.

 • Opdrachtgever: De rol Zorgaanbieder Publicerend vervult de rol van opdrachtgever voor de rol Leverancier Registrator.

 • Afspraken:

  • De rol Leverancier Registrator maakt organisatorische samenwerkingsafspraken met de rollen Leverancier Extractor, Leverancier Convertor, Leverancier Resource Server en Leverancier Knooppunt.


Leverancier Extractor

 • Omschrijving: Leverancier Extractor levert de Applicatie Extractor Conform de specificaties uit het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg aan de Zorgaanbieder Publicerend.

 • Opdrachtgever: De rol Zorgaanbieder Publicerend vervult de rol van opdrachtgever voor de rol Leverancier Extractor.

 • Afspraken: De rol Leverancier Extractor maakt organisatorische samenwerkingsafspraken met de rollen Leverancier Registrator, Leverancier Convertor en Leverancier Resource Server.


Leverancier Convertor

 • Omschrijving: Leverancier Convertor levert de Applicatie Convertor conform de specificaties uit het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg aan Zorgaanbieder Publicerend.

 • Opdrachtgever: De rol Zorgaanbieder Publicerend vervult de rol van opdrachtgever voor de rol Leverancier Convertor.

 • Afspraken: De rol Leverancier Convertor maakt organisatorische samenwerkingsafspraken met de rollen Leverancier Registrator, Leverancier Extractor en Leverancier Resource Server.


Leverancier Resource Server

 • Omschrijving: Leverancier Resource Server levert de Applicatie Resource Server conform de specificaties uit het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg aan Zorgaanbieder Publicerend.

 • Opdrachtgever: De rol Zorgaanbieder Publicerend vervult de rol van opdrachtgever voor de rol Leverancier Resource Server.

 • Afspraken: De rol Leverancier Convertor maakt organisatorische samenwerkingsafspraken met de rollen Leverancier Registrator, Leverancier Extractor, Leverancier Convertor, Leverancier Resource Server en Leverancier Knooppunt.


Leverancier Query Builder

 • Omschrijving: Leverancier Query Builder levert de Applicatie-rol Query Builder conform de specificaties uit het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg aan Zorgaanbieder Raadplegend.

 • Opdrachtgever: De rol Zorgaanbieder Raadplegend vervult de rol van opdrachtgever voor de rol Leverancier Query Builder.

 • Afspraken: De rol Leverancier Query Builder maakt organisatorische samenwerkingsafspraken met de rollen Leverancier Knooppunt, Leverancier Translator en Leverancier Viewer.


Leverancier Translator

 • Omschrijving: Leverancier Translator levert de Applicatie-rol Translator conform de specificaties uit het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg aan Zorgaanbieder Raadplegend of aan Leverancier Viewer.

 • Opdrachtgever: De rol Zorgaanbieder Raadplegend vervult de rol van opdrachtgever voor de rol Leverancier Translator.

 • Afspraken: De rol Leverancier Translator maakt organisatorische samenwerkingsafspraken met de rollen Leverancier Knooppunt, Leverancier Query Builder en Leverancier Viewer.


Leverancier Viewer

 • Omschrijving: Leverancier Viewer levert de Applicatie-rol Viewer conform de specificaties uit het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg aan Zorgaanbieder Raadplegend.

 • Opdrachtgever: De rol Zorgaanbieder Raadplegend vervult de rol van opdrachtgever voor de rol Leverancier Viewer.

 • Afspraken: De rol Leverancier Viewer maakt organisatorische samenwerkingsafspraken met de rollen Leverancier Requestor, Leverancier Query Builder, Leverancier Translator en Leverancier Knooppunt.


Leverancier Requestor

 • Omschrijving: Leverancier Requestor levert de Applicatie-rol Requestor conform de specificaties uit het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg aan Zorgaanbieder Raadplegend.

 • Opdrachtgever: De rol Zorgaanbieder Raadplegend vervult de rol van opdrachtgever voor de rol Leverancier Requestor.

 • Afspraken: De rol Leverancier Requestor maakt organisatorische samenwerkingsafspraken met de rollen Leverancier Viewer, Leverancier Query Builder, Leverancier Translator en Leverancier Knooppunt.

2. Implementatievarianten