Proces Raadplegen

VERSIE: 07-07-2021 STATUS: CONSULTATIE

 • 07-07-2022

  • Links bijgewerkt

 • 19-10-2021

  • Hyperlinks geüpdatet

 • 16-09-2021

  • Rollen stroomdiagram en bijbehorende procesgang bijgewerkt;

 • 01-09-2021

  • Diverse tekstuele aanpassingen doorgevoerd

  • Stroomdiagram en bijbehorende tekstuele procesgang geüpdatet

 • 07-04-2021

  • Diverse tekstuele aanpassingen doorgevoerd

 • 19-10-2020 (Versie 1.1)

  • Stroomdiagram en bijbehorende toelichting aangepast naar de vernieuwde referentiearchitectuur

Toelichting
Dit artikel beschrijft op het niveau van de architectuurlaag Informatie hoe het raadplegen van zorggegevens door zorgverleners en zorgorganisaties plaatsvindt. Het doel van het proces Raadplegen is dat een zorgverlener relevante gegevens van een cliënt kan opvragen, mits daar toestemming voor is gegeven. (zie Proces Geven toestemming)

Het proces wordt toegelicht aan de hand van een stroomdiagram, een beschrijving van de procesgang en een beschrijving van de meest relevante uitzonderingssituaties.

De implementatie van het proces Raadplegen wordt toegelicht in het artikel Procesimplementatie Raadplegen.

Stroomdiagram

Toelichting
De actoren in onderstaand stroomdiagram komen overeen met de rollen op de informatielaag. Onder het diagram wordt de procesgang per stap tekstueel toegelicht.

Procesgang

Toelichting
In de procesgang wordt er een flow weergegeven zonder uitzonderingen of foutcondities. De uitzonderingen die zich mogelijk voordoen, worden in de tabel onder deze toelichting beschreven. Hierin wordt ook meegenomen wat de acties op deze uitzonderingen zijn. In de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

De totale procesgang kent de volgende stappen:

 1. De Gegevensconsument logt in, in het eigen zorginformatiesysteem;

 2. De Gegevensconsument zoekt cliënt op in eigen systeem;

 3. Via de Afnemer opent de Gegevensconsument een scherm waarmee gegevens kunnen worden opgevraagd, dit wordt geactiveerd zonder dat de Gegevensconsument opnieuw moet inloggen (SSO Single Sign On);

 4. Via de Afnemer wordt een vraag gesteld in leesbare taal, naar gegevens van de cliënt;

 5. De Afnemer vertaald vervolgens “de vraag in leesbare taal” naar “een lijst met benodigde zibs om deze vraag te beantwoorden”;

 6. In de Gegevensgids wordt gecontroleerd of de Gegevensconsument toestemming heeft om gegevens in te zien. De cliënt moet een toestemming hebben vastgelegd op basis waarvan de zorgverlener de gegevens van de cliënt mag raadplegen. Zie Proces Regie voeren.

 7. In de Gegevensgids wordt de locatie van bronhouder(s) opgevraagd. Gegevens kunnen op meerdere plekken, regionaal of landelijk, opgeslagen staan.

 8. Vervolgens worden de gegevens uit de Bronhouder(s) opgehaald;

 9. De gegevens komen in code uit de Bronhouder(s). Deze komen weer terug bij de Afnemer om er leesbare taal van te maken;

 10. In het systeem van de Gegevensconsument wordt de data gepresenteerd.

Tijdens de stappen 7. Opvragen locatie bronhouder en 8. Ophalen gegevens wordt er gelogd conform NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513.

Uitzonderingen

Uitzondering

Actie

Gevolg

Uitzondering

Actie

Gevolg

In het toestemmingsregister is geen toestemming gevonden voor het raadplegen van gegevens

De vraag naar gegevens wordt afgebroken.

De Gegevensconsument krijgt geen inzicht in gegevens van de cliënt

De raadplegende zorgverlener kan niet worden geauthentiseerd in de Gegevensgids.

De vraag naar gegevens wordt afgebroken

De Gegevensconsument krijgt geen inzicht in de gegevens van de cliënt

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.