Procesimplementatie Regie voeren

versie: 16-09-2021 In ontwikkeling

 • 16-09-2021

  • Procesimplementatie hernoemd van “Geven toestemming“ naar “Regie voeren“

  • Structuur van artikel aangepast op basis van 3 subprocessen

 • 01-07-2020

  • Eerste versie

Toelichting
Dit artikel beschrijft de Procesimplementatie Geven Toestemming. Het proces Geven Toestemming bestaat uit 3 subprocessen:

 • Beheer en vastleggen van toestemmingen

 • Beheer en vastleggen van behandelrelaties

 • Logging inzien

Voor ieder van deze subprocessen wordt in dit artikel een sequentiediagram en een overzicht van de bijbehorende transacties beschreven.

Sequentiediagram - Vastleggen en beheren van toestemmingen

Toelichting
Het sequentiediagram, de actoren en de transacties voor het vastleggen en beheren van toestemmingen zijn nog niet volledig beschreven. Deze elementen worden momenteel nader uitgewerkt.

Sequentiediagram - Vastleggen en beheren van behandelrelaties

Toelichting
Het sequentiediagram, de actoren en de transacties voor het vastleggen en beheren van behandelrelaties zijn nog niet volledig beschreven. Deze elementen worden momenteel in opdracht van Zorginstituut Nederland nader uitgewerkt (link).

Sequentiediagram -  Logging inzien

Toelichting
Het sequentiediagram, de actoren en de transacties voor het inzien van logging zijn nog niet volledig beschreven.

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.