Q&A - Privacy & toestemmingen

VERSIE: 8-12-2021

  • 8-12-2021

    • Vragen over WGBO en gegevensuitwisseling toegevoegd

  • 31-08-2021

    • Eerste publicatie artikel

Toelichting

Vind hier de meest gestelde vragen over privacy en toestemmingen.
Deze antwoorden hebben betrekking op de manier waarop toestemmingen op dit moment geïmplementeerd gaan worden in het kader van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.
Staat jouw vraag niet in de Q&A of valt je vraag niet onder een specifieke categorie, stel je vraag dan via info@carecodex.org.

Wat is een behandelingsovereenkomst?

Wanneer een cliënt met een zorgvraag bij een zorgverlener/zorgaanbieder komt en de zorgverlener/zorgaanbieder ingaat op deze vraag, dan is er een behandelingsovereenkomst ontstaan. Een cliënt kan een behandelingsovereenkomst hebben met een verloskundige, gynaecoloog, ziekenhuis, echoscopist, etc.

De Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt o.a. de dossierplicht en het medisch beroepsgeheim. De dossierplicht betekent dat de zorgverlener/zorgaanbieder een dossier bij moet houden waarin gegevens worden bijgehouden over de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde onderzoeken en behandeling en andere gegevens die nodig zijn voor een goede zorgverlening.

Het medisch beroepsgeheim houdt in dat er vertrouwelijk met medische gegevens omgesprongen moet worden. Deze geheimhoudingsverplichting mag alleen in een aantal specifieke situaties worden doorbroken.


Wanneer mag of moet je medische gegevens delen?


Moet de cliënt iedere keer dat gegevens geraadpleegd worden, toestemming geven?

Is er al een centrale oplossing per regio voor de toestemmingsverklaring? Of moet de zwangere bij iedere zorgverlener opnieuw toestemming regelen?

Hoe wordt de privacy van de cliënt bewaakt?


Is er een centrale plek waar toestemming wordt geregistreerd of gebeurt dat decentraal?


Wie kunnen in het dossier van het kind? En vanaf welke leeftijd kunnen kinderen hier wel of geen toestemming voor geven? 


Is onderzocht hoe groot de bereidwilligheid is van cliënten om hun dossier te delen?