Q&A - Techniek - onder de motorkap

VERSIE: 31-08-2021

  • 31-08-2021

    • Eerste publicatie artikel

Toelichting

Vind hier je de meest gestelde vragen over hoe de methode onder de motorkap werkt.
Staat jouw vraag niet in de Q&A of valt je vraag niet onder een specifieke categorie, stel je vraag dan via info@carecodex.org.

Hoe werkt gegevens uitwisselen nu precies?

Om deze vraag zo helder mogelijk te beantwoorden, hebben we een animatie gemaakt. Hierin wordt, aan de hand van een usecase uitgelegd hoe de digitale gegevensuitwisseling onder de motorkap werkt. Bekijk hier de animatie:
https://babyconnect.org/toolkit/animatie-onder-de-motorkap/


Wat is het afsprakenstelsel interoperabiliteit in de geboortezorg?


Wat zijn zibs?


Wat is FHIR?


Voor wie zijn de implementatiehandleidingen en wat kun je ermee?


Mijn zorginformatiesysteem kan geen zibs in FHIR ontsluiten, wat nu?

 

Wat houden use cases precies in?


Wat is interoperabiliteit?

 


Is er een landelijke informatiestandaard vastgesteld?  


Waar staan de gegevens opgeslagen?


Worden gegevens alleen ingezien of ook geïmporteerd?


Stel, er sluipt ergens een fout in de medische dossiervorming. Kun je die dan nog herstellen wanneer er met zorginformatiebouwstenen (zibs) gewerkt wordt?