Rol-zib-matrix

VERSIE: 08-05-2024 STATUS: CONSULTATIE

  • 27-03-2024

    • Eerste versie gepubliceerd

  • 08-05-2024

    • Verbeterde versie gepubliceerd

Toelichting
Dit artikel beschrijft de Rol-zib-matrix die definieert welke functie of rol welke gegevens mag raadplegen.

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen altijd alle beschikbare gegevens in het netwerk in kan zien. Ook hier geldt: dataminimalisatie. De gegevens moeten relevant zijn voor de raadpleger. Dat sluit ook aan bij de AVG.

Qua gegevens heeft deze autorisatievraag binnen VIPP Babyconnect eigenlijk betrekking op twee verschillende datasets: de informatiestandaard voor de geboortezorg (PWD) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

Perinataal Woordenboek en Dataset (PWD)

Bijna alle betrokken bronsystemen ontsluiten gegevens op basis van versie 3.2 van deze informatiestandaard. Het programmabureau heeft samen met eindgebruikers voor heel PWD 3.2 een zogenaamde Rol-zib-matrix opgesteld. In zo’n matrix staat gedefinieerd welke gegevens een verloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgende, echoscopist, etc. mogen raadplegen.

Basisgegevensset Zorg

Vanuit enkele ziekenhuisinformatiesystemen wordt de BgZ ontsloten. Dit is “de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg”. De BgZ is ook opgenomen in de Rol-zib matrix en mag in haar geheel door alle disciplines in de geboortezorg geraadpleegd worden.

 

Note
De weergave in preview modus van dit bestand is onbruikbaar doordat het een groot Excel bestand betreft. Voor de juiste weergave download het bestand door op het bestand te klikken. Vervolgens is er rechtsboven in het scherm de mogelijkheid tot downloaden.